Agility

Agility is de snelst groeiende vorm van hondensport in Nederland. Heel veel bazen en hun honden beleven bijzonder veel plezier aan deze vorm van sport.

Vanaf de zijkant van het veld is agility vooral spectaculair en lijkt het zeer eenvoudig. Een gevorderde combinatie te zien lopen is zeker spectaculair maar heeft al heel wat uurtjes (jaren!) training gevergd voor zowel baas als hond .

Oorspronkelijk is Agility gebaseerd op de paardenspringsport. Maar anders dan bij die sport is er hier sprake van meer dan alleen maar in de hoogte of in de breedte springen. De honden moeten ook over obstakels klauteren, door tunnels rennen en tussen paaltjes door slingeren. De toestellen worden steeds weer in een andere volgorde neergezet, zodat het noodzaak is dat de hond goed gestuurd kan worden en volgens de voorgeschreven volgorde het parcours kan afleggen. Geen enkele andere vorm van hondensport combineert werken en trainen met de hond op een zo positieve, uitbundige manier. En niet alleen voor baas en hond, maar ook voor de toeschouwer is het een spannende belevenis.

Agility, of behendigheid, is een actiespel waar het plezier van hond en baas voorop staat. Bij agility gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De geleider mag de hond tijdens het lopen van het parcours met de stem en door gebaren aanwijzingen geven. Hij mag de hond of de hindernissen echter niet aanraken. De hond moet dus heel goed leren om op gesproken aanwijzingen en op lichaamssignalen snel en op de juiste manier te reageren. Bij agility wordt een groot aantal hindernissen gebruikt die een beroep doen op verschillende vaardigheden van de hond.


 

 

Agility en gezondheid

In principe kan iedere gezonde normaal gebouwde hond, mits in een goede conditie, aan agility doen. Ras of rasloos maakt hierbij geen verschil. Er kan met agility begonnen worden als de hond volgroeid is. Dit is afhankelijk van het ras; als algemene stelregel kan de leeftijd van 1 jaar aangehouden worden. En er moet een gehoorzaamheid cursus gevold zijn. De training moet op een verantwoorde wijze opgebouwd worden om blessures te voorkomen. Een aantal rassen is door hun specifieke bouw minder geschikt voor agility. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om met grote, zware honden of kortbenige honden met een lang lichaam te gaan springen. Maar het is vooral belangrijk dat een hond plezier heeft in de agility.

Bij Agility is de gezondheid van de hond en dus ook de veiligheid op het veld en de toestellen het belangrijkst. Agility op topniveau kan zeker vergeleken worden met bijvoorbeeld atletiek op topniveau met vergelijkbare belasting. Maar zelfs als agility alleen recreatief wordt beoefend moeten er door de hondeneigenaar bepaalde regels in acht worden genomen om de kans op blessures zo klein mogelijk te houden. Het nemen van de toestellen vergt veel van de hond, vooral de schutting en de paaltjes zijn belastende toestellen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen baas en hond als combinatie jarenlang heel veel plezier aan deze sport beleven.

 

Agility, recreatief

Bij de beginnerstraining worden eerst alle toestellen aangeleerd. Daarna volgen cursussen voor gevorderden om de technieken verder te verfijnen, meestal meer gericht op de baas dan op de hond! Ook de baas moet 'trainen', hij/zij moet leren de hond op het juiste moment duidelijke aanwijzingen te geven en een goede positie in te nemen. De training is erop gericht de vaardigheden van de hond en zijn baas te vergroten en de samenwerking tussen deze twee steeds verder te verbeteren totdat men uiteindelijk een echt "team" vormt.

Bij agility - net als bij elke andere sport - zijn tijd, geduld en in het bijzonder plezier de belangrijkste ingrediënten om het beste resultaat te krijgen. We stoppen nooit met leren en moeten niet de illusie hebben dat we alles weten. De perfecte hond of handler moet nog steeds geboren worden.


Voorwaarde voor succes is plezier in de sport en er is niets mooier dan een geweldig team te zien genieten van hun samenwerking.