Dog Dance

Dog dance is kort gezegd dansen met je hond.Het is een geweldig leuke sport om te beoefenen zowel voor hond als baas. Dog dance is dan ook geschikt voor iedereen en alle rassen kunnen het leren. Het aantal oefeningen dat de hond kan leren is oneindig en de oefeningen kunnen helemaal aangepast worden aan de hond en je eigen fantasie. Het belangrijkste is de harmonie tussen de hond en de eigenaar. Veel mensen beoefenen dog dance voor hun plezier, maar er zijn ook wedstrijden in Nederland en Europa waar aan deelgenomen kan worden.

 
 
Dog dance is ontstaan uit de gehoorzaamheid (obedience). Het idee ontstond om gehoorzaamheid op muziek te lopen, dit is later verder uitgebreid en er zijn nieuwe oefeningen aan toe gevoegd. Uiteindelijk zijn er twee stromingen ontstaan in de dog dance:

- heelwork to music

- canine freestyle
 
Bij heelwork is het verplicht dat de hond binnen een straal van 1 meter blijft ten opzichte van de geleider. De "heel" positie mag 360 graden rond de geleider zijn. Heelwork to music bestaat dus voor het overgrote deel uit volgwerk waarbij de verschillende volgposities worden getoond. Bij alle bewegingen tijdens de hele routine moeten de hond en geleider als een eenheid door de ring bewegen, waarbij creativiteit wordt aangemoedigd. Bij heelwork to music moet 75% van de routine volgwerk ziin en 25% andere oefeningen, zolang in deze oefeningen geen afstandswerk, oefeningen tussen de benen door (zoals wave) en ingeplande sprongen getoond worden.
 
Bij canine freestyle zijn alle bewegingen toegestaan mits het geen gevaar oplevert voor geleider en/of de hond. Alle oefeningen op afstand, wave's, slaloms, sprongen en allerlei andere innovatieve dansvormen worden aangemoedigd. Verder mogen de bewegingen vanuit alle posities worden uitgevoerd. Geleider en hond streven er naar om op eigen gekozen muziek een complete routine (dansje) uit te voeren. Hierbij is het van belang dat de overgangen van de ene oefening naar de andere oefening vloeiend gaan, zodat een mooie routine wordt getoond. Zelfs de kleding en attributen worden aangepast bij het thema van het liedje.